söndag, september 26, 2010

Välfärdens personligheter

Professor Karl Gunnar Myrdal (1898-1987) brukade brottas med samhällsvetenskapens "objektivitetsproblem" och således skulle sägas vilja ta in olika icke-ekonomiska orsakssamband i sin ekonomiska analys. Tänk på ideologisk debatt om välfärden i vår tid. Visst är god ekonomi en förutsättning för att säkra god välfärd, å andra sidan anses välfärden i sig skapa arbete och hjälpa ekonomin åt rätt håll. Om frågan ställs så här: "varför gavs väljarna uppfattningen att högerblocket skulle kunna, i dagens läge, förvalta välfärdssaten bättre?" Eller, i stort sett, "har folkviljan varit missförstådd under de senaste åren i Sverige?" Jag låtsas inte vara snabb med bra svar, men tycker dock att, för att tillföra den aktuella diskussionen kring välfärdspolitiken riktiga perspektiv, kan man sannerligen dra nytta av en insiktsfull historieskrivning i den här boken:

Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige

Inga kommentarer: